fbpx

Valmennuksessa käydään esimerkkiorganisaation avulla läpi, minkälaisia haasteita voi tiimijohtamisen kohdalla esiintyä. Jakson alaosasta tai sivupalista pääset aina eteenpäin ja voit palata kertaamaan tarvittaessa.

Tiimityön perusteiden esittelyssä tutustutaan teoreettisiin taustoihin, filosofiaan, keskiössä käytännön yhdistäminen kehittämistyön kokonaisuudeksi. Kolme näkökulmaa, joiden kautta tiimityötä tarkastellaan, perinteinen tiimityö, ryhmändynamiikan ja työyhteisön kehittämiskulttuurin.

 

Tehdään yhdessä tiimin kanssa pieniä jatkuvan parantamisen kehittämistekoja koko valmennuksen ajan. Kerää työkaluun ”helposti ja vaikuttavaa” kehittämisideoita. Kirjaa oikealle ylhäälle pieniä kehittämistekoja, jotka on helppo toteuttaa ja niiden vaikutus on iso.
Vasemmalle ylhäälle kirjataan kehittämisideat, joiden vaikutus on suuri ja ne ovat työläitä, jatkuvat pitkään tai vaativat laajempaa yhteistyötä kuin oma tiimi. Lähijohtajan tehtävänä on tutkia näitä ja raportoida organisaatiossa eteenpäin.
Alhaalle kirjataan kehittämisideat, joiden vaikutus ei ole kovin suuri. Niitäkin on syytä seurata aika ajoin, koska jokin niistä voi nousta vaikuttavien ideoitten joukkoon jokin kehittämisesteen ratkettua.

Kurssin tiedot

Kurssi ohjaaja

Ritva Ranta Ritva Ranta Tekijä

Ilmainen Tiimityön kehittäminen käytännössä

ILMAINEN