fbpx

sote muutos ja sote palvelut

Sote muutos ja sote palvelut toteutuvat käytännön tekemisellä. sote muutos ja sote palvelut muuttuvat vain käytäntöjä arjessa muuttamalla. Esimerkkejä arjen työn käytäntöjen muuttamisesta.

Ensimmäinen case

Toimiiko neuvolamalli monisairaiden kohdalla? Pilotointi. Tavoitteena potilaiden hoitoon pääsy, hoidon jatkuvuus, hoidon laatu paranee. Suunnitellaan mittaus, hoitoon pääsy, hoidon jatkuvuus, sekä potilaiden että henkilökunnan kokemukset.

Moniammatillinen tiimi alkaa toimintansa. Monenlaiset pelot tulevat näkyviin. Koulutustarpeet, kartoitetaan ja mahdolliset ongelmat. Sovitaan käytettävät mittarit.

Arvioidaan ja käydään läpi kokemuksia sekä mittareiden toimivuutta. Raportoidaan tuloksia.

Käytetään jatkuvan parantamisen keinoja ja sekä potilaiden että henkilökunnan kanssa viilataan toimintatapoja. Tarkennetaan mittareita ja vaihdetaan niitä tarvittaessa. Hankitaan koulutusta myös kehittämisosaamisesta. Tehdään uusia kokeilua.

Toinen case.

Hoitajien konsultaatiopyynnöt tulevat piikkiviesteinä, joita on hyvin paljon. Tästä tulee lääkärille näkymätöntä työtä. Ei ole varattu aikaa, eikä työstä synny dokumentaatiota. Ajanvaruskirjalta varataan aikaa konsultaatiolle, johon laitetaan rajattu määrä potilaita. Sovittiin, että lääkäri vastaa kysymyksiin saman päivänä.

Lääkärin työ selkeytyi ja kaikki työt näkyvillä. Hoitaja tietää, milloin vastaukset tulevat. Lääkärin työmäärä tulee näkyväksi.

Konsultaatioajat eivät riitä, konsultaatiopyyntöjä on niin paljon. Jatkuva parantaminen jatkui ja haettiin yhdessä optimaalista ajankäyttöä erilaisten kokeilujen kautta.

Kolmas case

Ammattiryhmien välinen konsultointi puuttuu. Konsultaatiopyyntöjä tulee eri lähteistä. Työ ei ole hallittavaa. Tavoitteena, että otetaan erikseen konsultaatioajat eri ammattityhmien väliseen konsultointiin.

Arvioinnissa käytettiin kyselyä ja keskusteluja uuden toimintatavan käyttökelpoisuudesta. Vähentääkö keskeytyksiä, sujuvoittako työtä? Auttoi asiaa, mutta jatkettiin kokeiluja.

Seuraava kokeilu: kaksi hoitaja ja yksilääkäri. Joka päivän on varattu 15min yhteiseen konsultaatioon.

Vartissa pystyi käsittelemään useamman asian, kun hoitajalla oli tarvittavat taustatiedot.

Tehosti ajan käyttöä molemmilla ammattiryhmillä.

Neljäs case

Kommunikaatio lääkärien ja sairaanhoitajien välillä, kun potilas tulee sairaalan osastolle. Samoja asioita käsiteellään moneen kertaan samana päivänä. Tavoitteena on yhteistyön parantaminen, potilaan kanssa keskustelu ja ennakoitavien asioiden läpikäynti.

Potilaalla pyritään säilyttämään sama hoitohenkilökunta koko hoitojakson ajan. Käydään läpi  ja tehdään lista potilaan kanssa keskusteltavista asioita.

Arvioidaan kokeilua auttaako muutos.  Yhteiset tavoitteet potilaalle, kirjaamiskäytännöt parantavat tilannetta, myös henkilökunnan pysyvyys auttaa.

Seuraava kokeilu: varataan sairaskertomukseen selkeä paikka hoidon tavoitteiden kirjaamiseen.

Näytetään ainoa tulos

Verified by MonsterInsights