fbpx

työhyvinvointi ja tuottavuus mitä on työhyvinvointi

Työhyvinvointi ja tuottavuus on mahdollista yhdistää. Työhyvinvointi on mahdollisuutta uuden oppimiseen ja osallisuutta työyhteisön kehittämiseen. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työnsä suunnitteluun.

Marja-Leena Manka (2012) määrittelee mitä on työhyvinvointi. ”Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka koostuu muun muassa oikeudenmukaisuudesta ja johdonmukaisesta johtamisesta, osaamisen kehittämisestä, työssä onnistumista edistävästä organisaatiorakenteesta, vuorovaikutteisesta toimintatavasta sekä työntekijän psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta terveydestä.”

Lisäksi työhyvinvointi pitää sisällään myös koko organisaation kehittämisen sujuvasti toimivaksi kokonaisuudeksi. Siis työhyvinvoibnti ja tuottavuus toimivat yhdessä Työhyvinvointi käsittää myös henkilön oman käsityksen työhyvinvoinnistaan ja sitä vahvistavat työolot. Työnhyvinvointia tukee myös oman työn kokeminen arvokkaaksi ja merkitykselliseksi.

Muutos tiimityöhön siirryttäessä on ollut liian suuri huonossa ilmapiirissä ja työhyvinvoinnin ontuessa, jolloin sopeutuminen uuteen toimintatapaan vaatii henkilöstöltä liian paljon. Uhmavaara ym. ovat kuvanneet jo vuonna 2005 organisaatiokulttuurin muutosta, joka on tapahtumassa tiimimäisen kulttuuriin autoritäärisen kulttuurin sijasta. Organisoidutaan prosessien eikä tehtävien ympärille, hierarkiat ovat matalia, johtamista tapahtuu tiimeissä, asiakastyytyväisyys on tärkeä mittari ja suoritusta mitataan tiimikohtaisesti, asiakasyhteydet ovat keskiössä sekä työntekijöitä uudelleen koulutetaan organisaation kaikilla tasoilla. Mellaset  esittivät vuonna 2020, että millenniaalit muuttavat ja ovat jo muuttaneet johtamisen vaatimuksia Uhmavaaran, 2005, kuvauksen mukaiseen suuntaan Valtaa koskeva kulttuurimuutos on iso. Valtaa käytetään sekä johdon että asiantuntijoiden taholta. Kummankin puolen vallan väärinkäyttö näkyy työyhteisössä. Johto sanelee määräyksiä eikä kuuntele työntekijöitä ja asiantuntija taas panttaa tietoa tai käyttää omaa osaamistaan vallan välineenä.

Tiimityöhön ongelmat ovat usein organisaation kulttuuriin liittyviä. Henkilöstö on sopeutunut autoritääriseen johtamiseen ja tiimityö tuo siihen suuren muutoksen. Henkilöstö kokee vastuu niin suureksi, ettei se halua tai kykene sitä ottamaan vastaan. Ryhmäpaine voi vaikuttaa niin, ettei haluta muuttaa toimintatapoja. Töistä yhdessä sopiminen on niin vierasta, lähijohdon ehkä tarkkojenkin ohjeistusten jälkeen, että uusi tiimi ei ole siihen valmis.  Eräs konsultti kiteytti tämän näin ”Valtaa on jaossa enemmän kuin on ottajia.”

Valitun kaltaisia tuotteita ei löytynyt.