fbpx

Kehittämisen käytännöt – Ritva Ranta

 

Ritva Rannan väitöskirjassa esitellään eri näkökulmista organisaatioiden ja yritysten kehittämistyöhön ja kehittämiskulttuuriin liittyviä tekijöitä. Kehittämisen käytännöt-kirja sisältää väitöstyön tuloksiin perustuen:

Kehittämiskulttuurin askeleet, Dialogisen johtamisen ja jatkuvan parantamisen merkitys, Ryhmätahtojohtaminen ja Osaamisen merkitys kehittämistyössä.

Ryhmätahto- ja dialoginen johtaminen organisaatioiden kehittämisessä

 

väitöskirjassa esitellään eri näkökulmista organisaatioiden ja yritysten kehittämistyöhön ja kehittämiskulttuuriin liittyviä tekijöitä.

Kehittämiskulttuurin askeleleet kuvaavat erilaisia vaiheita myönteisen kulttuurin muodostumisessa. Kehittämisosaaminen on yksi näkökulma, joka muodostaa henkilökohtaisen osaamispolun ja ryhmän osaamisen kasvattamisen sekä organisaation osaaminen kasvattamisen.

Näin motivoin yhteistyöhön – ryhmän johtamisen käsikirja

 

Oletko vetänyt tiimiä, jonka yhteistyö ei suju? Oletko pohtinut, miten voit tiimin vetäjänä innostaa tiimin yhteistyöhön?

Kirjassa tutustutaan onnistuneen yhteistyön johtamisen kulmakiviin erään tiimin tarinan avulla. Yhteistyön johtamisen kulmakivet perustuvat vankkaan, eri toimialoilla, sektoreilla ja kulttuureissa testattuun sosiaalisen identiteetin johtamismalliin. Tämä malli on avain onnistuneeseen tulevaisuuden johtamiseen.

Itsensä johtaminen kompleksisessa toimintaympäristössä työkirja

Hyödynnä avajaistarjous!!   Työkirjan sisältö on interaktiivinen. Voit vastata tehtäviin e-kirjan sisällä ja näin saat heti palautetta omasta tilanteestasi ja voit tehdä työkirjan sisällä omia muistiinpanoja ja tulevaisuuden suunnitelmia.

Selviytymistarina – Yrityksen nousu kriisistä voittoon

 

Tämä kirja on lamasta selviytymisen historiaa. Se kertoo, miten pitkä ja vaikea työ selviytyminen on. Lamassa tarpominen on voimat vievää sumussa kulkemista. Tarvitaanko me tällaista tarinaa, nyt kun kamppailemme uuden todennäköisesti ainakin yhtä syvän talouskriisin edessä ja muistetaan suomalaiset työpaikat ovat pääosin pienissä yrityksissä.

Siis Selviytymistarinaan! Yritys aloittaa erittäin haastavana ajankohtana 90-luvun laman ollessa syvimmillään. Kamppailu vie yrityksen saneeraukseen ja pitkään toipumisvaiheeseen, josta ei puutu dramatiikkaa. Mitä voimme oppia tarinasta tänään?

Kehittyvä työyhteisö – Kehittäminen ja uudistuminen ihmisenä ja organisaationa

Muutosnopeus kasvaa ja vaatimukset lisääntyvät. Ihmisten hyvinvointi on vaakalaudalla tässä oravanpyörässä. Tämä kirja etsii ulospääsyä ja uusia mahdollisuuksia tässä vaatimuksia täynnä olevassa maailmassa.

Kirja vastaa kysymykseen miten voimme kehittyä ja antaa prosessiin myös työkaluja.

Myönteisen muutoksen työkirja

Myönteisen muutoksen työkirjan avulla löydät onnellisuutesi lähteet ja opit lisäämään hyvinvointiasi niin yksityis- kuin työelämässäkin. Kirja ohjaa kartoittamaan haasteita, tekemään toteuttamiskelpoisia suunnitelmia, arvioimaan menestyksen kriteerejä ja löytämään onnellisuuden lähteitä ja myös nauttimaan niistä. Avain hyvään itsetuntoon on itsetuntemuksen lisääminen ja oman persoonallisuuden eri piirteiden ymmärtäminen.

Ratkaisuja esimiestyön haasteisiin

Motivoituakseen työssään ihmiset tarvitsevat järkeviltä tuntuvia tavoitteita ja päämääriä. Samalla he haluavat myös tuntea, että heidän osaamistaan ja työpanostaan arvostetaan.
Ratkaisuja esimiestyön haasteisiin -teoksessa kuvataan niitä esimiestaitoja, joiden avulla on mahdollista luoda työyhteisöön innostava ilmapiiri, jossa jokainen työntekijä voi kokea työnsä merkitykselliseksi.

Työnohjaajan opas – Valmentava ja ratkaisukeskeinen ote

Kirja esittelee keskeiset ohjaamistyössä tarvittavat ydintaidot ja menetelmät ratkaisukeskeisesti esimerkein. Tavoitteena on auttaa ohjaamaan myönteisen vaikuttamisen hengessä. Saat konkreettisia välineitä osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Opit edistämään oppimis-, ongelmanratkaisu- ja kasvuprosessia niin, että ohjattavan oma toimijuus, vastuullisuus ja tietoisuus lisääntyvät. Kirja sopii työnohjaajille, esimiehille, coacheille, hr-ammattilaisille ja opinto-ohjaajille.

Saatavilla sekä e-kirjana että printtiversiona!

Käy tutustumassa koko tarjontaan kaupan puolella!

Tai lähetä suoraan: info@ritvaranta.com

puh. 0400 620710

Ota yhteyttä!

6 + 5 =