fbpx

Tiimityön näkökulmittaminen verkkovalmennus

Oletko sote-lähijohtaja, verkkovalmennuksen avulla voit vahvistaa tiimisi kehittämistä ja parantaa toimintatapoja.

Verkkovalmennus tuo käytännönläheisen ja helpon tavan oppia tiimityön parhaita käytäntöjä ja kehittämiskulttuuria. Prosessinomainen ja selkeä polku auttaa jokaista osallistujaa etenemään askel askeleelta, mikä vahvistaa luottamusta ja uskoa omaan osaamiseen.

Tiimi itse tekee muutoksen ja oppii ratkomaan ongelmia, jolloin lähijohtajan työ helpottuu. Verkkokoulutuksen avulla ongelmat eivät enää kaadu sinun ovestasi sisään.

Kehittyvä työyhteisö – Ritva Ranta

Kehittäminen, tiimityö ja muutosjohtaminen pääosassa. Organisaatio uudistuu ja samalla henkilöstön osaaminen ja kyky toimia rakentavasti ryhmässä kasvaa.  Tiimi motivoituu oman identiteettinsä kautta ja koko organisaation kehittämiskulttuuri vahvistuu.

Kolmen prosessin käytännön kokemusten ja teoreettisen tutkimuksen yhdistäminen. Jokaisesta näkemyksestä parhaiten toimivat toimenpiteet ja käytännöt on yhdistetty ohjeiksi ja kehittämisehdotuksiksi.

Kehittämisen käytännöt – Ritva Ranta

Ritva Rannan väitöskirjassa esitellään eri näkökulmista organisaatioiden ja yritysten kehittämistyöhön ja kehittämiskulttuuriin liittyviä tekijöitä. Kehittämisen käytännöt-kirja sisältää väitöstyön tuloksiin perustuen:

Kehittämiskulttuurin askeleet, Dialogisen johtamisen ja jatkuvan parantamisen merkitys, Ryhmätahtojohtaminen ja Osaamisen merkitys kehittämistyössä.

Näin motivoin yhteistyöhön - Ryhmän johtamisen käsikirja

Oletko vetänyt tiimiä jonka yhteistyö ei suju? Oletko pohtinut, miten voit tiimin vetäjänä innostaa tiimin yhteistyöhön?

Kirjassa tutustutaan onnistuneen yhteistyön johtamisen kulmakiviin erään tiimin tarinan avulla. Yhteistyön johtamisen kulmakivet perustuvat vankkaan, eri toimialoilla, sektoreilla ja kulttuureissa testattuun sosiaalisen identiteetin johtamismalliin. Tämä malli on avain onnistuneeseen tulevaisuuden johtamiseen.

Tiimityön näkökulmittaminen verkkovalmennus

Työyhteisön kehittäminen paranee, jos ratkaisemme ongelmat askel kerrallaan.

Sisältää parhaat käytännöt: tiimityö, ryhmän johtaminen ja työyhteisön kehittäminen.

  • Käytännön läheinen, tiimin itseopiskeluun soveltuva verkkovalmennus.
  • Prosessinomainen, selkeä polku toteutuksessa. Jokainen osallistuja tietää, mitä seuraavaksi tekee. Luottamus ja usko omaan osaamiseen vahvistuu
  • Tiimi tekee muutoksen itse, joten uusi käytäntö jää toimintatavaksi ja tiimi jopa selvittää itse sähläyksensä. Lähijohtaja sinun työsi helpottuu. Ongelmat eivät enää kaadu sinun ovestasi sisään.

Kehittyvä työyhteisö - Ritva Ranta

Kehittäminen, tiimityö ja muutosjohtaminen pääosassa. Organisaatio uudistuu ja samalla henkilöstön osaaminen ja kyky toimia rakentavasti ryhmässä kasvaa.  Tiimityön näkökulmittaminen. Tiimi motivoituu oman identiteettinsä kautta ja koko organisaation kehittämiskulttuuri vahvistuu.

Kolmen prosessin käytännön kokemusten ja teoreettisen tutkimuksen yhdistäminen. Jokaisesta näkemyksestä parhaiten toimivat toimenpiteet ja käytännöt on yhdistetty ohjeiksi ja kehittämisehdotuksiksi.

Kehittämisen käytännöt – Ritva Ranta

Ritva Rannan väitöskirjassa esitellään eri näkökulmista organisaatioiden ja yritysten kehittämistyöhön ja kehittämiskulttuuriin liittyviä tekijöitä. Kehittämisen käytännöt-kirja sisältää väitöstyön tuloksiin perustuen:

Kehittämiskulttuurin askeleet, Dialogisen johtamisen ja jatkuvan parantamisen merkitys, Ryhmätahtojohtaminen ja Osaamisen merkitys kehittämistyössä.

Näin motivoin yhteistyöhön - Ryhmän johtamisen käsikirja

Oletko vetänyt tiimiä jonka yhteistyö ei suju? Oletko pohtinut, miten voit tiimin vetäjänä innostaa tiimin yhteistyöhön?

Kirjassa tutustutaan onnistuneen yhteistyön johtamisen kulmakiviin erään tiimin tarinan avulla. Yhteistyön johtamisen kulmakivet perustuvat vankkaan, eri toimialoilla, sektoreilla ja kulttuureissa testattuun sosiaalisen identiteetin johtamismalliin. Tämä malli on avain onnistuneeseen tulevaisuuden johtamiseen.

Käy tutustumassa koko tarjontaan kaupan puolella!

 

Ritva Ranta

info@ritvaranta.com
0400 620 710

Ota yhteyttä!

13 + 12 =

Verified by MonsterInsights