fbpx

työhyvinvointi

Työhyvinvointi  mahdollistaa kehittämistyö tiimissä. Huonosti voiva tiimi ei kykene parantamaan omaa toimintaansa, koska tiimin energia valuu selviytymiseen.

Esimerkkejä työvhyvnvoinnin kehittämisestä.

Työhyvinvointi keskiössä – Yhteistyön ja tuen puute

Ongelmana oli yksin tekeminen. Kaikki tekivät töitä omissa oloissaan. Työhuoneiden ovat kiinni, eikä tiimin yhteisiä palavereja pidetty, vaikka niin oli yhdessä sovittu. Vedottiin kiireeseen.  Päätettiin virittää tiimipalaverit uudelleen ja varata yhteinen aika kerran viikossa puoli tuntia. Aika varatiin kaikille ajanvarauskirjalle. Siis yhteinen aamupalahetki. Todettiin tarpeelliseksi ja samalla lisättiin toinen yhteinen aika, jolloin käsiteltiin ongelmia tai joku esitti lyhyen referaatin uusista ohjeista tai suosituksista.

Osastokierron aikana käytettävän läppärin akku aina tyhjä.

Pistorasia on vaikeassa paikassa, joten lataus jää helposti tekemättä. Ensimmäiseksi pyydetiin huoltomiestä siirtämään pistorasia helpompaan paikkaan. Tietokoneen latausjohto kiinnitettiin kiertokärryyn, jotta käyttö olisi helppoa. Lataus todettiin helpoksi ja useimmiten tietokone on ladattu.

Todettiin, että tarvitaan muutoksesta informointi henkilökunnalle. Jaettiin kaikille tiedoksi uusi käytäntö. Huolehdittiin, että lomalaisetkin saavat tiedon.

Työhyvinvointi – parantamisen varaa

Työhyvinvoinnissa oli selvästi parantamisen varaa osittain liiallisen kuormituksen ja työn raskauden vuoksi. Perustettiin suunnittelu ja ideointiryhmä. Lähettiin kierrättämään ”vastuu porukkaa”, jonka tehtävänä oli joka kuukaudelle valita jokin viihtyvyyttä parantava pieni asia. Palaute on ollut kiittävää ja jatkoa on toivottu, joten toimintaa jatketaan ja suunnittelussa pyritään hyödyntämään ”ideointi rikkaita” tyyppejä.

Projekti työhyvinvoinnin parantamiseen

Mietitään yhdessä, miten voidaan parantaa työhyvinvointia. Millä tavalla motivoidaan muutokseen ja mitä konkreettista voidaan tehdä. Päätetään yhdessä ottaa organisaation ulkopuolinen asiantuntija auttamaan. Työpsykologin johdolla tehtiin kysely ja käytiin tulokset läpi hänen kanssaan yhdessä. Valittiin 1–3 konkreetista asiaa, joita lähdettiin kehittämään. Huomioitiin hyvä muutokset ja pohdittiin, tarvitaanko lisäaikaa johonkin tekemiseen. Ilmapiiri parani ja päätettiin perustaa työhyvinvointiryhmä, joka arvioi hyviä ja huonoja käytäntöjä. Puututtiin yhdessä negatiivisiin asioihin mahdollisimman varhain ja vahvistetaan työhyvinvointia tukevia asioita.

Miten parantaa työhyvinvointia? Se voi olla vaikea kysymys. Yllä kaksi hyvin erilaista toteutusta. Toinen viihdyttävä ja hyvin pieni ja toinen kehittämisprojekti. Molemmat lajissan erittäin hyviä. Työpaikkakyselyjen onnistuminen ehto on lauseissa: ”Työpsykologin johdolla tehtiin kysely ja käytiin tulokset läpi yhdessä hänen kanssaan. Valittiin 1–3 konkreetista asiaa, joita lähettiin kehittämään.” Siis ammattilainen tekee ja purkaa kyselyn ja tuloksista valitaan yhdessä tavoitteet toimenpiteille.

Valitun kaltaisia tuotteita ei löytynyt.