fbpx

Työkalut ja testit

Lataa täältä käyttöösi työkalut ja testit!

Ritva Ranta Kehittämisen käytännöt on toteuttanut työkalut ja testit.

Jatkuva parantaminen

Tausta: Jos ensimmäiseen kysymykseen ”Meillä on saatu kehittämistyöstä hyviä tuloksia?”, antamasi pisteet ovat alle kolme, todennäköisesti teidän organisaatiossanne on jotain kehittämisen esteitä. Esimerkki kehittämisesteestä on negatiivinen puhe, ”Kyllä meillä on monenlaista kehittämistä yritetty, mutta ei niistä koskaan mitään käytäntöön jää.”  Jokaisella organisaatiolla on omat kehittämiseen esteensä, voit kokeilla seuraavaa työkalua esteiden tutkimiseen.  (luvussa 2.1., tästä on puhe kirjassa)

Tehtävän tavoite on tiedostaa kehittämiseen liittyviä esteitä organisaatiossamme. Tämä toimii osana nykytila-analyysiä.

KEHITTÄMISESTEIDEN TIEDOSTAMINEN

Listaa aloitettuja, mutta myöhemmin keskeytettyjä kehittämisprojekteja organisaatiossanne.

Kirjaa keskeytyksen syitä.

Mitä yhteistä edellä kirjatuissa hankkeissa on? Projektin suuruus, vastuiden jakaminen, ongelmat, selkeä perusteltu päätös keskeyttää projekti yms.

Onko organisaatiomme kehittämisesteillä jokin yhteinen piirre?

Mitä voimme oppia edellä kuvatusta esteestä?

Miten voimme neutralisoida, muuntaa, kiertää, vähentää tai poistaa esteen?

Listaa toimenpiteet ja määritä niiden tärkeysjärjestys. Pienet toimenpiteet kannattaa tehdä ensin. Saadaan kokemus kehittämistyön onnistumisesta nopeasti. Jokainen onnistunut kehittämisteko murtaa esteitä.

KEHITTÄMISTARPEIDEN TIEDOSTAMINEN JA TOIMENPIDELISTAN TEKEMINEN

Listaa asiat, jotka ovat organisaatiossanne jo kunnossa?

Listaa toimenpiteet ja määritä niiden tärkeysjärjestys.

Määritä kehittämistavoitteelle vastuuhenkilö.

Määritä aikataulu: suunnittelulle, kokeilulle, arvioinnille ja lopulliselle käytännölle.

Jos olet antanut pisteitä kysymykseen ”Meillä on saatu kehittämismyönteinen ilmapiiri” alle kolme, todennäköisesti teidän organisaatiossanne on jotain kysymykseen liittyvä kehittämistarpeita.

Vinkki: Käytännössä vain te itse tiedätte, mitkä toimenpiteet auttavat parantamaan teidän organisaationne toimintaa.  Näin ollen sinun yksikkösi tai tiimisi henkilöiden kanssa keskustellen löytyvät toimenpiteet tilanteen parantamiseksi. Saat paremman hyödyn, jos teet tehtävän työryhmäsi kanssa yhdessä. Seuraavat kysymykset kohdistuvat vain yhteen taulukon kysymykseen. Työstä ne yksi kerrallaan, jos koet kaikki kysymykset tärkeiksi. Lisäksi tehtävä koskee vain yhtä kehittämistavoitetta, yleensä toimipiteiden lista on pitkä. Käsittele yksi asia kerrallaan, mutta palaa laajempaan toimenpidelistaan, jotta mikään tärkeä asia ei jää huomioimatta.

Tehtävän tavoite: Tiedostaa kehittämiseen liittyvää ilmapiiriä organisaatiossanne. Mitä pitää tehdä, jotta kehittämisinto voisi kasvaa?

KEHITTÄMISILMAPIIRIN TUNNISTAMINEN TOIMENPIDELISTAN TEKEMINEN

Listaa asiat, joista näkyy käytännössä innostunut kehittämisilmapiiri?

Listaa niitä asioita, joista näkyy kielteinen suhtautuminen kehittämiseen.

Kumpi puoli painottuu määrällä/tärkeydellä myönteinen tai kielteinen kehittämisilmapiiri

Tausta: Jos olet antanut pisteitä kysymykseen ”Meillä kehittäminen on yleisesti hyväksytty toimintatapa” alle kolme, todennäköisesti teidän organisaatiossanne on jotain kysymykseen liittyvä kehittämistarpeita.

Tehtävän tavoite: Tiedostaa kehittämiseen liittyvää asennetta kehittämistyötä kohtaan. Mitä pitää tehdä, jotta kehittäminen hyväksytään organisaatiossanne laajemmin toimintatapana?

KEHITTÄMISEN HYVÄKSYMINEN: TUNNISTAMINEN JA TOIMENPIDELISTAN TEKEMINEN

Listaa asiat, joista näkyy käytännössä kehittämistyön hyväksyminen yleisesti toimintatapana.

Listaa niitä asioita, joista näkyy kielteinen asenne kehittämistyötä kohtaan.

Kumpi puoli painottuu määrällä/tärkeydellä myönteinen tai kielteinen asenne

Dialoginen johtaminen

Tausta: Jos olet antanut pisteitä kysymykseen ”Esimies jakaa järkevällä tavalla vastuuta työntekijöilleen” alle kolme, todennäköisesti teidän organisaatiossanne on jotain kysymykseen liittyvä kehittämistarpeita.

Tehtävän tavoite: Tiedostaa esimiehen tavasta jakaa vastuita työntekijöilleen. Mitä pitää tehdä, jotta vastuun jako työyhteisössä toimii?

TYÖN VASTUIDEN MÄÄRITTÄMINEN

Listaa asiat, joista näkyy käytännössä, että vastuut on jaettu hyvin

Listaa niitä asioita, joista vastuut pitää jakaa tarkemmin tai määrittää uudelleen

Työn organisointi

Jos olet antanut pisteitä kysymykseen ”Esimies varmistaa, että tavoitteet ja tehtävät ovat selkeitä.” alle kolme, todennäköisesti teidän organisaatiossanne on jotain kysymykseen liittyvä kehittämistarpeita.

Tehtävän tavoite: Määrittää tavoitteiden ja tehtävien selkeys.

TAVOITTEIDEN JA TEHTÄVIEN SELKEYS, TOIMENPIDELISTAN TEKEMINEN

Listaa asiat, joista näkyy käytännössä, että tavoitteet ja tehtävät on määritelty hyvin

Listaa niitä asioita, joista tavoitteet ja tehtävät määrittää uudelleen

Strategiatyö

Jos olet antanut pisteitä kysymykseen ”Meidän työyhteisössämme strategia/toiminta-suunnitelma on selkeästi ilmaistu.” alle kolme, todennäköisesti teidän organisaatiossanne on jotain kysymykseen liittyvä kehittämistarpeita.

Tehtävän tavoite: Määrittää strategia ja toimintasuunnitelma selkeästi.

STRATEGAIN JA TOIMINTASUUNNITELMAN MÄÄRITTÄMINEN

Listaa asiat, joista näkyy käytännössä, että strategia on määritelty hyvin

Listaa niitä asioita, strategia ja toimintasuunnitelma pitää määrittää uudelleen

Tuottavuus henkilöstö huomioiden.

Jos olet antanut pisteitä kysymykseen ” Tuottavuuden parantaminen ja henkilöstön hyvinvointi kulkevat käsi kädessä työyhteisössämme.” alle kolme, todennäköisesti teidän organisaatiossanne on jotain kysymykseen liittyvä kehittämistarpeita.

Tehtävän tavoite: Tunnistaa, miten tuottavuus ja henkilöstön hyvinvointi yhdistää-

TUOTTAVUSUUDEN JA HENKILÖSTÖN HYVINVOINNIN YHDISTÄMINEN

Listaa asiat, joista näkyy käytännössä, että tuottavauus ja henkilöstön hyvinvointi on yhdistetty

Listaa niitä asioita, joista tuottavuus ja henkilöstön hyvinvointi eivät toimi yhdessä

Osaamisen hyödyntäminen

Jos olet antanut pisteitä kysymykseen ”Osaamista jaetaan eri asiantuntijoiden kesken riittävästi.” alle kolme, todennäköisesti teidän organisaatiossanne on jotain kysymykseen liittyvä kehittämistarpeita.

Tehtävän tavoite: Varmistaa, että osaamista jaetaan eri asiantuntijoiden kesken riittävästi.

OSAAMISEN JAKAMISEN VARMISTAMINEN

Listaa asiat, joista näkyy käytännössä, että osaamista jaetaan riittävästi

Listaa niitä asioita, jolloin osaamista pitää jakaa enemmän tai laajemmin

Työn organisointi

Jos olet antanut pisteitä kysymykseen ”Minulla on kaikki se tieto, jonka tarvitsen tehdäkseni työni hyvin.” alle kolme, todennäköisesti teidän organisaatiossanne on jotain kysymykseen liittyvä kehittämistarpeita.

Tehtävän tavoite: Tiedon kulun määrittely niin, että tieto kohtaa tarvitsijan oikeaan aikaan

TIETO ON OIKEAAN AIKAAN OIKEASSA PAIKASSA, TOIMENPIDELISTAN TEKEMINEN

Listaa asiat, joista näkyy käytännössä, että tieto kohtaa tarvitsijan oikeaan aikaan

Listaa niitä asioita, joista tietoa puuttuu tai se tulee väärään aikaan ja väärälle henkilölle

Määritä aikataulu: suunnittelulle, kokeilulle, arvioinnille ja lopulliselle käytännölle.

Näytetään kaikki 4 tulosta