fbpx

Mitä työhyvinvointi merkitsee tiimityön rakentamisessa?

Kerron blogi-sarjassani, miten tiimikulttuuri muotoutuu motivaatiosta ja myönteisestä organisaatiokultuurista. Käytännön kokemukseni kehittämistyöstä ja väitöstyöni tulokset ovat kirjoitusteni taustalla.

Oletko huomannut tällaista?

Meidän organisaatiossamme on kaksi erilaista tiimiä. Ensimmäisessä on hyvä yhteishenki ja tiimin jäsenet etsivät luonnostaan uusia parempia tapoja tehdä työtä aina, kun he huomaavat toiminnassaan jotain korjattavaa.

Toisessa tiimissä riidellään ja puhutaan toisista tiimiläisistä selän takana pahaa. Tiimin työt näyttävät enemmän sähläykseltä kuin sujuvasti etenevältä työprosessisilta. Tiimiläiset kuitenkin puhuvat paljon kehittämisestä ja uusia suunnitelmiakin tehdään, mutta uusia parempia toimintatapoja ei kuitenkaan saada vietyä käytäntöön. Näyttää siltä, että he haluaisivat tehdä työnsä paremmin, että jokin estää heitä.

Mitä työhyvinvointi on?

Ensimmäisellä tiimikulttuurin askeleella joukko ihmisiä toimii saman tehtävän äärellä. Tämä askeleen sisältöä tiimikulttuurin näkökulmasta voisi kuvata seuraavasti: Johtaminen on akuutteihin ongelmiin reagoimista. Työyhteisössä näkyy enemmän sähläystä, kuin töiden sujuvaa organisointia. Yhteistyö sujuu huonosti ja työ tehdään yksin, vaikka yhteistyö mahdollistaisi järkevämmän työskentelyn ja syntyy helposti tilanteista, jolloin vastuuta paetaan. Tuo riitelevä tiimi kuvaa tätä tilannetta hyvin. kirjoitan blogissani Muutosjohtaminen ja sote? miten tällainene tilanne vaikuttaa sote-uudistuksessa.

Ryhmä on ensimmäisessä vaiheessa vain  joukko ihmisiä, joilla ei ole kovin paljon yhteistä. Ryhmän jäsenet ovat turvallisuushakuisia. He eivät paljasta tunteitaan ja vetäytyvät helposti. Jäsenet yrittävät selvittää ryhmänsä sääntöjä. Tavoitteet ovat epäselviä ja jokaisella on oma näkemys niistä. Mitä työhyvinvointi on tässä tilanteessa? Ryhmän jäsent eivät välttämättä kuuntele toisiaan ja puhutaan helposti toisten ohitse. Autoritäärisessa työkulttuurissa johtaja käskee ja ryhmä on riippuvainen johtajasta. Sosiaalinen kenttä on kaikin tavoin avoin ja epämääräinen.

Kaupasta löydät löydät kirjani  Kehittyvä työyhteisö, jossa koko kehittämisprosessin vaiheet on selostettu tarkemmin.

Vanhat pinttyneet tavat käytössä, tässä tilanteessa. Mitä työhyvinvointi on?

Ensimmäisellä kehittämis- ja tiimikulttuurin askeleella organisaatiossa tehdään vain yksittäisiä muutoksia.  Organisaatiossa toimitaan välillä niin kuin on ennenkin tehty ja sitten taas kehitetään jonkin yksittäinen asia. Systemaattinen, suunnitelmallinen kehittäminen kuitenkin puuttuu.  Kehittäminen saa usein alkunsa jostain pakosta, kuten ulkopuolisesta tarkastuksesta. Sähläyskulttuuria esiintyy paljon; tehdään asiat moneen kertaan, töiden vastuita ei ole jaettu, ongelmista puhutaan toistuvasti, mutta puheessa vahvistetaan uskomusta, ettei kehittämistyö onnistu. Näin suunnitelmallinen kehittäminen on mahdotonta. Vanhat käytännöt jatkuvat eikä muutoksia saatu toteutettua, vaikka henkilöstön mielestä muutostarve on vanhojen toimintatapojen takia pakottava. Huono ilmapiiri, kiireen lisäksi, vaikeuttaa kehittämistyötä eniten.

Miten saadaan tiimin kulttuuri etenemään myönteiseen suuntaan?

Minusta hyvä työhyvinvointi on välttämätön ehto tiimikultuurin muodostumisessa. Mitä mieltä sinä olet. Mitä työhyvinvointi on?

PDCA työkalu toimi voit tehdä pieniä kehittämistekoja ja kirjaaminen työkaluun mahdollistaa työn näkyväksi tekemisen työyhteisössä. Kehittäminen tarttuu. Parhaimmillaan olen nähnyt, miten työyhteisössä parin kymmenen ihmisen porukka on lähtenyt tekemään tätä ja ensimmäisellä kierroksella kirjannut lähes sata kehittämistekoa. Käytäntö on levinnyt koko organsiaatioon ja parin vuoden sisällä toteutettuja töitä on kirjattu satoja. Pienien kehittämistekojen etuna on pieni riski. Pieni teko harvoin aiheuttaa suuria ongelmia, vaikka ei onnistuisikaan. Kaupasta saat työkalun ja voit kirjata kaavakkeeseen omat suunnitelmasi ja arvioida kehittämisen onnistumisen ja kokeilun toistamisen tarpeen.

Pääperiaatteena on jokaisen askeleen kehittämistehtävän toteuttaminen. Silloin kyetään siirtymään seuraavalle kehittämisaskeleelle, josta tarkemmin seuraavassa blogissani.