fbpx

Perehdytys sote-alalla: Säästetään 100 miljoonaa euroa ja paranna työhyvinvointia

Perehdytys sote-alalla säästä 100-miljoonaa euroa, parhaimmillaan. Hyvä perehdytys on investointi, joka maksaa itsensä takaisin monin verroin. 

Haastan kaikki hyvinvointialueet talkoisiin!

Miksi saadaan aikaan merkittäviä säästöjä, kun perehdytys toimii?

Perehdytys tehdään suunnitelmallisesti

Onnistunessa esimerkissä perehdytykseen varataan alussa kaksi päivää aikaa. Uudelle työntekijälle nimetään oma tiimi ja ohjaaja. Ohjaaja antaa apua ja tukea aina kun mahdollista ja tarvittessa apua saa muilta tiimin jäseniltä.

Uusi työntekijä saa laajan ja yksityiskohtaisen perehdytyskansion, joka sisältää kaikki tarvittavat tiedot ja ohjeet. Kansioon on kirjattu esimerkiksi erilaiset proseduurit,joita arjen työssä tulee eteen. Voiko tuolla säästää jopa 100 miljoonaa euroa. Väitän, että voi, jso kaikki hyvinvointialueet tulevat mukaan talkoisiin.

Ensimmäiset viikot

Ensimmäisten viikkojen aikana työhön saa käytää aikaa enemmän kuin vakituiset työntekijät. Tulokas tuntee itsensä tervetulleeksi tiimiin, kun hänen oma tiiminsä yhdessä keskustele hänen potilaastaan tai asikkaastaan. Tiimin me-henki kasvaa.

Hyvä perehdytys on tehokasta ja säästää rahaa. Se vähentää virheiden määrää, parantaa potilasturvallisuutta ja tehostaa työntekoa. Se myös lisää työhyvinvointia ja vähentää työtapaturmia.

Itsestään selvyyksiä, valitettavasti eivät ole! 

Ohjaamisen puute ja sen seuraukset

 

Kustannustehokkuutta vai kaaosta?

Siis laadukas perehdytys on investointi, joka maksaa itsensä takaisin. Se on tehokasta ja säästää rahaa vähentämällä virheiden määrää ja tehostaen työntekoa.

Huono perehdytys on sen sijaan kallista. Se aiheuttaa virheitä, viivästyksiä ja lisätyötä, siis sähläystä. Se johtaa myös työhyvinvoinnin heikkenemiseen.

Kiusaamisen kierre – pahimmillaan

Yksi huonon perehdytyksen ja ohjaamisen puutteen vakavimmista seurauksista on kiusaaminen. Tämä voi tapahtua monella eri tavalla, tässä yksi esimerkki:

Nuori työntekijä, tarvitsee apua ja ohjausta.

Esimerkki: Konsultaatiosta kieltäytyminen

Nuori työntekijä, jolle kokeneempi kollega kieltäytyy antamasta konsultaatiota, synnyttää pahimmmillaan kiusaamisen kierrettä. Tässä tapauksessa nuori lääkäri on avuttoman ja epävarman oloinen, ja kokeneemman kollegan kieltäytyminen vain pahentaa tilannetta.

On helppo kuvitella, ettei työilmapiiri parane tämän keskustelun jälkeen. Nuori saattaa tuntea itsensä kiusatuksi ja alkaa välttää kokeneempaa kollegaa. Tämä voi johtaa huonompaan yhteistyöhön ja potilasturvallisuuden heikkenemiseen.

Kiusaamisen hinta

Kiusaaminen on paitsi moraalisesti väärin, myös kallista. Se aiheuttaa työtehon alenemista, sairauspoissaoloja ja jopa työpaikan vaihtoja. Työterveyslaitoksen arvion mukaan kiusaaminen maksaa suomalaisille yrityksille jopa 2 miljardia euroa vuodessa.

 

 

Kirjassa kuvataan organisaatiokulttuurin muutosprosessi. Jokaiselle askeleelle on liitetty työkalu, jonka avulla voit edistää oman tiimisi ja osastosi tiimityötaitoja ja hyvän organisaatiokulttuurin edistymistä.

Nuoren ammattilaisen vastaus

Nuori, joka on kohdannut kieltäytymisen konsultaatiopyynnöstä, voi reagoida tilanteeseen monella eri tavalla. Yksi mahdollinen reaktio on seuraava:

Nuori ammattilainen dokumentoi tapahtuman. Hän kirjaa potilastietoihin, että hän on pyytänyt konsultaatiota kokeneemmalta kollegalta ja että tämä on kieltäytynyt antamasta sitä.

Työilmapiiri heikkee

On helppo arvata, että työilmapiiri heikkenee tämän tapahtuman jälkeen. Monenlaisia seurauksia:

Heikentynyt yhteistyö. Nuori saattaa välttää yhteistyötä kokeneemman kollegan kanssa, mikä voi vaikeuttaa työntekoa ja heikentää potilasturvallisuutta.

Blogissani Työhyvinvointi kehittämisesimerkkejä  kuvaan verkkovalmennuksissani tehtyjä käytännön toimenpiteitä.

Negatiivinen ilmapiiri syvenee. Tilanne luo työyhteisöön negatiivisen ilmapiirin, joka heikentää työhyvinvointia ja motivaatiota.

Konfliktien lisääntyminen. On mahdollista, että tilanne johtaa konflikteihin ja erimielisyyksiin työyhteisössä. Perehdytys sote-alalla: Säästä 100 miljoonaa euroa – varmaan voidaan olla samaa mieltä, ettei tällaisisa olosuhteissa säätöt mahdollistu.

Joudutaan negatiiviseen kierteeseen, jolloin myönteinen kehittämiskultuuri jää jalkoihin. Lue tästä lisää blogistani.

Voiko tätä ratkaista?

Tilanteen parantaminen tässä vaiheessa on todella pitkä ja työläs prosessi. Kukaan ei voi taata, että lopputuloksesta tulisi toimiva.

Ohjaaminen ja tuki ovat kaikkien työntekijöiden oikeus. Kenelläkään ei ole oikeutta kieltäytyä antamasta apua. Tämä tarina  ei ole valitettavasti keksitty, vaan esimerkki todelliseta elämästä.

Huono perehdytys on  tolkuttoman kallista!

Sote-alalla on paljon uusia työntekijöitä, ja perehdytykseen ei ole aina riittävästi aikaa. Se aika, joka säästetään ”lyhyellä” perehdytyksellä, hupenee monee kertaan myöhemmin jatkuviin kysymyksiin. Pahimmillaan pitkäaikaiseen osaamisvajeeseen.

Perehdytyksen rooli sote-säästöissä

Perehdytys on olennainen osa sote-alan tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Kun työntekijät saavat oikeaan aikaan perehdytystä, osaaminen kasvaa ja heillä  mahdollisuus suoriutua työstään tehokkaasti, virheet vähenevät, työt sujuvat paremmin ja asiakaspalvelu paranee.

Säästömahdollisuuksia! Perehdytys sote-alalla: Säästä 100 miljoonaa euroa

Vähemmän virheitä: Hyvä perehdytys vähentää virheiden riskiä, mikä säästää aikaa ja rahaa. Virheet johtavat moneen kertaan tehtävään työhön, minulle raportoitu jopa kolmeen kertaan tehtyä työtä, lisätutkimuksiin ja jopa potilasvahinkoihin.

  • Lyhyemmät työajat: Kun työntekijät ovat perehtyneet työtehtäviinsä, he suoriutuvat niistä nopeammin ja tehokkaammin. Aikaa säästyy varsinaiseen tuottavaan työhön.
  • Parempi asiakaspalvelu: Perehdytyksessä osaaminen kasvaa, asiakkaat ja potilaat saavat parempaa palvelua. Tämä vähentää reklamaatioita.

Perehdytyksen kehittämiskohteita

Perehdytyksen parantaminen vaatii panostusta useille eri osa-alueille. Esimerkiksi:

  • Suunniteltuja perehdytysprosesseja: Perehdytysprosessit ovat selkeästi määriteltyjä ja dokumentoituja. Tämä varmistaa, että kaikki työntekijät saavat samanlaisen perehdytyksen.
  • Kokeneiden työntekijöiden mentorointia: Kokeneet työntekijät voivat jakaa tietoaan ja taitojaan uusille työntekijöille mentoroinnin avulla. Kasvaako työn mielekkyys?
  • Verkkokoulutusten ja muiden oppimismateriaalien hyödyntäminen: Verkkokoulutukset ja muut oppimismateriaalit voivat tarjota työntekijöille joustavaa ja helposti saatavilla olevaa tietoa.

Perehdytyksen parantaminen – askel kohti tehokkaampaa ja inhimillisempää sotea

Perehdytyksen parantaminen on investointi, joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Se johtaa tehokkaampaan ja vaikuttavampaan sote-alaan, joka säästää rahaa ja parantaa asiakkaiden kokemusta. Samalla se vähentää työntekijöiden stressiä ja kuormitusta ja luo inhimillisempää työympäristöä.

 

Ratkaisut silloin, kun väitteeni on mahdollista: Perehdytys sote-alalla: Säästä 100 miljoonaa euroa

perehdytys suunnitellaan ja myös toteutetaan suunnitelmallisesti.

Käytetään monipuolisia perehdytysmenetelmiä.

Perehdytyksen onnistumista seurataan ja arvioidaan.

Tietysti ennen kaikkea perehdytykseen varataan riittävästi aikaa ja resursseja.

Lähdetkö mukaan talkoisiin?

Ystävällisin terveisin Ritva

Ota kantaa alla olevassa keskustelukentässä!

Kirjassa kuvataan organisaatiokulttuurin muutosprosessi. Jokaiselle askeleelle on liitetty työkalu, jonka avulla voit edistää oman tiimisi ja osastosi tiimityötaitoja ja hyvän organisaatiokulttuurin edistymistä.