fbpx

Vaikuttavuus ja perehdytys taas keskustelussa?

Anne Pauna kommentoi somekeskustelussamme, että perehdytys on vetovoima- että pitovoimatekijä! Oli pakko jatkaa kommentointia hänen omaan blogiinsa Sairaanhoitajien sivuilla. 

Tiedättekö, mitä yhteistä on huippukirurgilla ja laitoshuoltajalla? No, molemmat ovat osa meidän sote-tiimiä, ja molemmat tarvitsevat kunnon perehdytyksen, jotta voivat loistaa työssään. Tässä blogissa jatketaan keskustelua siitä, miksi perehdytys on niin tärkeää ja miten me kaikki voimme tehdä siitä vieläkin parempaa.

Mikä on ensimmäinen asia, joka kannattaa laittaa kuntoon säästöjä tavoitellessa? Onkohan mitään muuta kehittämisasiaa, joka tuottaa vuosikausia hyvää sekä talouden ja työhyvinvoinnin kannalta? Puhumattakaan työn sujuvuudesta ja asiakaspalvelun parantumisesta. Vaikuttavuus ja perehdytys kulkevat siis käsi kädessä.

Perehdytys ja sote säästöt katso video tästä.

Uusi kollega tulee taloon

 Kun uusi työntekijä astuu taloon, haluamme, että hän tuntee olonsa tervetulleeksi ja saa tarvittavat eväät pärjätäkseen. Ei riitä, että annamme vain avaimet ja sanomme ”Tervetuloa!” – meidän pitää varmistaa, että jokainen saa tarpeeksi tietoa ja tukea matkan varrella.

Kun puhutaan perehdytyksestä sote-alalla, puhutaan enemmästä kuin vain uusien työntekijöiden opastamisesta. Se on yhteistyön ja yhteisöllisyyden perusta, joka auttaa meitä kaikkia tekemään parhaamme.

Perehdytys on avainasemassa, kun rakennamme tiimejä, jotka koostuvat monenlaisista asiantuntijoista huippukirurgeista laitoshuoltajiin. Mutta miten varmistamme, että jokainen tiimin jäsen voi tuoda parhaan panoksensa yhteiseen pöytään?

 Tässä kirjoituksessa pureudumme siihen, mikä tekee perehdytyksestä onnistuneen ja miten voimme ylittää ammatillisen osaamisen ja hiljaisen tiedon jakamisen haasteet.

Tässä tutkimusta hyvästä kohtelusta ja merkityksestä.

 

Organisaatiokultuuri on tärkeää kehittämistyössä, niin perehdytyksessäkin. Työkirja esittelee koko kehittämiskulttuurin askeleet ja muutokseen liittyviä työkaluja.

Perehdytys on tiimityötä!

Perehdytys ei ole vain HR:n hommaa; se on koko tiimin projekti. Meidän pitää jakaa tietoa ja osaamista niin, että jokainen voi tuoda oman mausteensa soppaan. Muistetaan, että jokainen tiimi on erilainen – ei ole olemassa yhtä ja ainoaa tapaa tehdä asioita. Meidän pitää löytää se meidän oma resepti onnistuneeseen perehdytykseen.

 

Kuinka tehdään hyvä perehdytys?

Aloitetaan kysymällä: ”Mitä uuden kollegan ehdottomasti pitää tietää?” ja ”Miten meidän tiimikulttuuri voi auttaa häntä onnistumaan?” Sitten mietitään, miten voimme tehdä perehdytyksestä niin hyvää, että  työkaveri kohta olisi kuin vanha konkari.

Perehdytys on paljon enemmän kuin vain uusien työntekijöiden opastamista; se on keskeinen osa organisaation kulttuuria ja sen vaikutukset ulottuvat laajalle. Kun tiimi tai osasto käsittelee perehdytystä systemaattisesti, se ei ainoastaan selkiytä prosesseja, vaan myös lisää yhteisöllisyyttä. Tämä keskustelu tuo esiin jokaisen jäsenen osaamisen ja hiljaisen tiedon, mikä vahvistaa tiimin kykyä suoriutua perustehtävistään. Samalla kun tieto ja taidot tulevat näkyviksi, tiimi voi yhdessä päättää niistä toimintatavoista, jotka ovat välttämättömiä työn tehokkaalle hoitamiselle.

Valitettavasti on tilanteita, joissa työntekijöitä saatetaan pitää osaamattomina tai huonoina työntekijöinä, kun todellisuudessa he eivät ole saaneet tarvittavaa opastusta tai tukea. Tämä voi johtaa siihen, että henkilö ei uskalla pyytää apua tai kokee, ettei voi enää kysyä, kun on ollut töissä jo jonkin aikaa. Tästä lisää edellisessä blogissani

Se kuuluisa tiedon kulku

Perehdytys on tilaisuus jakaa tietoa ja osaamista, mutta myös tilaisuus rakentaa yhteisöä. Tiedonkulku on elintärkeää uuden työntekijän perehdytyksessä. Se ei ainoastaan varmista, että henkilö saa tarvittavat tiedot tehtävänsä hoitamiseen, vaan myös luo perustan luottamukselle ja turvallisuudelle työympäristössä. Yleinen tieto organisaation tilanteesta on erityisen kriittistä, sillä se vähentää epävarmuutta ja pelkoa, jotka voivat johtaa pahoinvointiin. Tämä tieto voi tulla viestinnän tai ylemmän johdon kautta ja sen merkitys korostuu erityisesti muutostilanteissa.

Toisaalta, päivittäin tarvittava tieto on se, mikä mahdollistaa sujuvan työnteon. Mitä tietoa minä tarvitsen, jotta voin tehdä työni hyvin?  Mitä tietoa meidän tiimimme tarvitse, jotta voimme tehdä työmme hyvin? Tämä sisältää kaiken, aina työtehtävien yksityiskohdista tiimin sisäisiin toimintatapoihin. Perehdytyksen ytimessä onkin juuri tämän tiedon välittäminen – se on prosessi, joka tukee uuden työntekijän kykyä toimia tehokkaasti ja itsenäisesti. Perehdytys on siis paljon enemmän kuin pelkkä rutiini; se on investointi työntekijän ja koko organisaation tulevaisuuteen. Vaikuttavuus ja perehdytys kulkevat siis käsi kädessä.

 

Perehdytys on investointi

Perehdytys on investointi työntekijän tulevaisuuteen ja organisaation menestykseen. Se on prosessi, joka vaatii jatkuvaa kehittämistä ja yhteistyötä, jotta kaikki työntekijät voivat kukoistaa ja edistää yhteisiä tavoitteita.

On totta, että toisten organisaatioiden hyvät käytännöt ja onnistuneet perehdytyskokemukset ovat arvokkaita, mutta niiden soveltaminen suoraan toiseen ympäristöön on tutkimusten mukaan lähes hyödytöntä. Jokainen työyhteisö on ainutlaatuinen, ja siksi on tärkeää, että perehdytys suunnitellaan huolellisesti vastaamaan juuri sen yhteisön tarpeita, vaikka opitaankin toisilta.

Ne keskeiset kysymykset olivat ”Mikä on ehdottoman tärkeä tieto uudelle työntekijälle?” ja ”Mikä osaaminen ja kulttuurin ymmärrys on välttämätöntä, jotta hän voi tehdä työnsä hyvin?” on tapa varmistaa, että perehdytys on kohdennettua ja tehokasta. Tavoitteiden asettaminen siitä, milloin uusi työntekijä on ”tosi osaaja” tiimissä, auttaa myös mittaamaan perehdytyksen onnistumista ja antaa selkeän suunnan kehitykselle.

On tärkeää muistaa, että perehdytys on jatkuva prosessi, joka ei pääty ensimmäisiin työpäiviin. Se vaatii jatkuvaa tukea, koulutusta ja kehitystä, jotta työntekijä voi kasvaa ja kehittyä ammattilaisena. Tämä prosessi edistää myös työyhteisön kulttuurin kehittymistä ja muovautumista, mikä puolestaan luo vahvemman ja yhtenäisemmän tiimin.

 

Ja sitten?

 No, sitten juhlitaan onnistumisia ja opitaan virheistä. Jokainen onnistunut perehdytys on askel eteenpäin. Meidän on jaettava kokemuksiamme ja opittava toisiltamme. Kutsun teidät kaikki jakamaan omia onnistuneita perehdytyskokemuksianne ja keskustelemaan siitä, miten voimme yhdessä rakentaa entistä parempia perehdytysprosesseja. Yhdessä voimme varmistaa, että jokainen tiimin jäsen – olipa hän sitten ikäihmisten hoivayksikön hoitaja tai kokenut kirurgi – tuntee itsensä arvostetuksi ja kykenee tuomaan parhaan osaamisensa esiin.

Jokainen meistä voi jakaa omia kokemuksiaan ja oppia toisiltamme. Joten heittäkää kehiin ne parhaat perehdytysvinkit ja -tarinat, ja katsotaan, miten voimme yhdessä tehdä sote-alasta vieläkin upeamman paikan työskennellä.

Kirjaa omia kokemuksiasi keskustelukenttään alla.

Kiitos, että olette osa tätä tärkeää keskustelua.