fbpx

Kurkiaurankin rakentaminen on joskus hakusessa ja haastetta riittää. Näkymät ovat sumuisia. Kun yhdistetään muutosjohtaminen ja sote, onko tulevaisuus sumuinen?

Mitä pitää tehdä, jotta tiimissä saadaan haluttu muutos toteutumaan?  Valtavat muutospaineet ovat nyt päällä. Kyetäänkö siirtymään kielteisestä myönteiseen kierteeseen? Oletko samaa mieltä kanssani, että myönteiseen kierteeseen siirtymistä kannattaa tavoitella? Kirjoitan tästä myös blogisssani: Sählärit ja tekijät sote-alueilla?

Väitökseni on, että mitä paremmassa kunnossa meidän tiimimme työprosessit ovat sitä paremmin me toimimme myös fuusiossa.

Kuvitellaan tilanne, että me olemme kuvanneet työprosessimme ja kuten pitää toimimme myös kuvausten mukaan. Toisaalta liitymme toisesta organisaatiosta tulevaan tiimiin ja heillä on yhtä hyvä tilanne. Silloin meidän pitää yhdistää nämä kaksi hyvin toimivaa prosessia ja parhaimmillaan korjata vain yhdistymisestä johtuvat kohdat. Jos taas vastapelurina on ”sählärit”, heillä ei ole toimivaa prosessia. He ovat mahdollisesti sen kuvanneetkin, mutta eivät toimi sen mukaan. Tällaisen porukan kanssa on vaikea tulla toimeen ja puhumattakaan prosessien yhdistämisestä.

Muutosjohtaminen ja sote onnistuu, jos ratkaisemme ongelmat askel kerrallaan.

Olen yhdistänyt parhaat käytännöt tiimityön, ryhmän johtamisen ja kehittämiskulttuurin rakentamisesta. Kaikki näkökulmat ovat pitkään tutkittuja ja tulokset ovat hyviä.

Painikkeesta voit ladata Sotetiimin työkirjan. Kirjassa kerron tarkemmin muutoskulttuurin askeleista.

Selkeä polku toteutuksessa helpottaa kaikkien ja erityisesti lähijohtajan kiirettä. Motivaatio ja innostus kasvavat. Kuvan kurkiaurakin organisoituu vähitellen, kaikki löytävät paikkansa ja paikkoja vaihdetaan tarpeen mukaan.

Vai pelkäätkö, ettei mitään ole enää tehtävissä? Muutosjohtaminen ja sote, voidaanko siinä onnistua ja  miten sote muutos toteutuu?

Tässä muutamia toimenpiteitä, jotta tiimissä saadaan muutos toteutumaan ja kyetään siirtymään kielteisestä myönteiseen kierteeseen. Täältä pääset blogiini ”Tiimityö ja ryhmätahto” lukemaan myönteisistä vaikutuksista

Askel kerrallaan muutos toteutuu arjen työssä ja myönteistä kierrettä syntyy kokemusten karttuessa. Kunnossa olevista asioista tullaan tietoiseksi ja toimimattomat asiat käännetään tavoitteiksi ja viedään käytäntöön asia kerrallaan.

  • Tiimin itse määrittämät realistiset tavoitteet ja stressin vähentäminen vahvistavat luottamusta tiimissä. Se on yksi tiimityön kulmakivistä.
  • Liian kovat tavoitteet lamaannuttavat varsinkin, jos organisaation ilmapiiri on huono.
  • Tavoitteiden pilkkominen ja me-hengen vahvistaminen
  • Jaa tietoa, mitä ihmiset tarvitsevat tehdäksensä työnsä hyvin.
  • Kuuntele! Osallistaminen ei auta, osallisuuden kokemus ratkaisee
  • Aloita aikasyöppöjen poistamisella! Tee helpot toimenpiteet ensin.
Tiimityö kehittyy työ organisoituu

Tiedänkö, mitä seuraavaksi teen? Riittääkö kielteisestä myönteiseen siirtyminen?

 

Näkökulmittaminen perustuu tieteelliseen tutkimukseen. Tutkimustulokset hyviä: tehokasta, onnistuu ja toiminta on inhimillistä.

Voimmeko me onnistua? Epäusko on yksi iso este tiimityön onnistumisessa. Kehittämistyö on helppo toteuttaa, jos se on käytännön läheistä. Silloin tietää, mitä tekee seuraavaksi ja pystyy keskittymään tekemiseen.

Suurin este muutokselle särkyy, koska käytäntöön vieminen on vaikeita – usko tiimityön onnistumiseen vahvistuu ja ryhmän me-henki lähtee kehittymään.      Selkeä polku toteutuksessa helpottaa kaikkien ja erityisesti lähijohtajan kiirettä. Motivaatio ja innostus kasvavat.

Vai pelkäätkö, ettei mitään ole enää tehtävissä ennen sote fuusiota?  Tätä kysyin aikaisemmassa blogissani Sählärit vai tekijät sote alueella

Joka päivä tekemällä saadaan kaikkein eniten aikaan. Kun fuusio (siis sote-uudistus) on käsillä, olet saanut paljon enemmän aikaan kuin ne, jotka eivät ole tehneet oman kehittymisen suhteen töitä.

Organisaation rakenteet sekä tukivat että haittasivat kehittämistyötä. Päivävuoroon siirtyminen oli selkeä kehittämistyötä tukeva rakenteellinen uudistus. Tiimityöhön siirtyminen toi paljon hyviä käytäntöjä lääkärin vastaanoton toimintaan. Kolmivuorotyössä se ei olisi tällä tavalla onnistunut. Toisessa tiimiyttämisprosessissa vuorotyötä tekevä hoivahenkilöstö siirtyi tiimityöhön. Loppupuolella hanketta aloimmekin puhua tiimimäisestä työstä, koska vuorotyössä toimiminen teki tiimityön haastavaksi. Tämä on esimerkki tilanteesta, johon ulkopuolelta siirretty malli ei sovi, koska organisaation rakenteet eivät tue uutta toimintatapaa.

Rakenteet eivät tue työn kehittämistä tai edes arjen työn tekemistä.

Uudet hyvinvointialueet tekevät ylätason päätöksiä ja määrittelyjä kovalla kiireellä. Valistunut arvaukseni on, että kaikki uudet rakenteet eivät tue arjen työn kehittämistä tai edes työn tekemistä.  Päättäjät itsekin ovat kanssani samaa mieltä.  Pitääkö olla huolissaan, muutosjohtaminen – miten sote muutos toteutuu?

Tutkimus kertoo, että sote uudistuksen valmistelu tökkii.

Kaikki ammattiryhmät osallistuivat kehittämistyöhön. Hoitajilla oli aluksi vahvempi rooli kehittämisessä. Työtavassa voi nähdä kulttuurisia piirteitä. Hoitajat avustivat ja mahdollistivat lääkärin työtä. Kehittämishankkeen alussa projektin vetäjänä toimi osastonhoitaja, joka tuotti hoitajien kanssa ehdotuksia ja aika valmiitakin malleja. Lisäksi ohjausryhmässä ohjattiin kehittämistä niin, että kaikkien ns. kehittämispalaveriin tuotavien asioiden piti olla valmiiksi suunniteltuja. Tiimityöskentelyyn siirtymisen myötä lääkärit kuitenkin ottivat vahvemman roolin työyhteisön kehittämisessä ja resurssien määrittelyssä. Näin tiimityöskentelyn edut tulivat parhaiten hyödynnetyiksi ja tiimien itseohjautuvuus vahvistui.

Kyllä, vielä on aikaa tehdä muutosta – muutosjohtamien ja sote toimii

 • Painikkeesta voit ladata Sotetiimin työkirjan. Kirjassa kerron tarkemmin muutoskulttuurin askeleista., jos haluat lukea kaikkien askeleiden toimenpiteet näkökulmitetussa prosessissa.
 • Kuvassa kurjet lentävät säännöllisessä aurassa. Näin tiimitkin  toimivat. Aaltoliikettä, välillä haetaan suuntaa ja välillä tavoite on kirkas.
 • Saat muutokseen vaikuttavat tekijät siis käytännössä työlistaa, kun lataat täältä ekirjan. Olen kirjassa kuvannut tiimityön näkökulmittamista eli olen yhdistänyt parhaat käytännöt tiimityön, ryhmän johtamisen ja kehittämiskulttuurin rakentamisesta.
muutos toteutuu

Ympäristö ei vain ole täydellinen –  muutosjohtaminen ja sote – paljon voi kuitenkin tehdä.

Kannattaa kysyä, mitä voitte tehdä tänään, jotta tiiminne tavoitteet toteutuvat. Vanha kulttuuri ei häviä päivässä ei kahdessa.

Myönteinen mahdollisuus on aina, kun palataan töihin erityisen vaiheen jälkeen, on se sitten lakko tai valtava maakuntauudistus.

Muutostilanteessa on erityinen mahdollisuus, koska mitään ei voi tehdä samalla tavalla kuin ennen. Kannattaa varmistaa, että uusi tapa on parempi kuin vanha. Jos ei ensimmäisellä kerralla onnistu kannattaa kokeilla uudelleen ja siihen löytyy työkaluja.

Monet tutkimukset vahvistavat, että yhteishengeltään hyvä ja yhteiseen tavoitteeseen sitoutunut henkilökunta organisoi töitä suunnitelmallisesti ja sujuvasti. Työn organisointia tukee avoin ja keskusteleva ilmapiiri. Tästä syntyy positiivinen itseään toteuttava kierre, jolloin hyvin sujuvat työt tuottavat tunteen hyvästä yhteistyöstä ja ilmapiiristä. Silloin on helppo löytää hyviä yhteisiä toimintatapoja ja käytäntöjä. Positiivinen kierre vahvistuu, kun oma työ koetaan merkitykselliseksi ja voi suunnitella työtään itse.

Eli hyvinvoiva, tyytyväinen, itseohjautuva ja sitoutunut henkilöstö organisoi työnsä hyvin. Ihmiset kokevat ilmapiirin hyväksi siis osallisuuden tunne kasvaa. Kuitenkin samaan aikaan työn järjestämisestä tai niihin liittyvistä ongelmista keskustellaan riittävästi.

Sitoutumista ja motivaatiota ei voi pakottaa – jokainen tiimi tekee oman muutoksensa

Sitoutumista ei voi pakottaa silti sitoutuminen vaikuttaa merkittävästi tiimityön onnistumiseen. Ilman sitoutumista ei ole kehittämistä.

Meillä kaikilla on omat motivoitumisen lähteemme ja lähijohdon haaste on löytää kullekin työntekijälle oma kannustuskeinonsa. Ihmisten johtamisen taito on tärkeää.

Tai lue lisää tästä blogistani:  Väitöstyön tuloksia – Ryhmätahtojohtamisen tavoiteprosessi ja johtamisen kulmakivet

Painikeesta saat tilattatua työkirjan, jossa on kaikkien askeleiden toimenpiteet näkökulmitetussa prosessissa ja interaktiivisia tehtäviä käytännön työhön.

 

Kuvat: Ritva Ranta