fbpx

Sotetiimin työkirjassa kiire on pääosassa.

Aikasyöpöjen poistamisesta kannattaa aloittaa, kun pahin kiire on purkautunut, pääsette kehittämään teille tärkeitä asioita.

Pääset heti tekemiseen kiinni työkirjan työkaluilla.

Joukko ihmisiä, jotka tekevät yhdessä työtä (ryhmäytymistä ei ole tapahtunut)

 • Ryhmällä ei ole yhteistä tavoitetta
 • Informaatio ei kulje. Ei ole riittävästi tietoa, että voisi tehdä työnsä hyvin.
 • Hommia jää tekemättä tai sama työ tehdään eri henkilön toimesta monta kertaa
 • Kiireen tuntu. Ovesta kaatuvat asiat vievät kaiken huomion.
 • Sähläys
 • Tiimin sisäisiä ristiriitoja ja samoin  eri tiimien kesken
 • Motivaatio on alhainen / ulkoinen. Tehdään se, mitä käsketään
 • ”Kyttääminen”, selän takan puhuminen ja kiusaaminen
 • Ammatillinen itsetunto huono. Voiko identiteetti olla ”Me sählärit”?
 • Vastuuta ei kanneta

 Ryhmäytynyt ryhmä =tiimi

 • Vastuun kantamista omista töistä ja myös tiimin töistä
 • Jokainen tietää oman tehtävänsä ja ryhmän tehtävän
 • Ryhmä panostaa omaan hyvinvointiinsa
 • Tavoitetietoisuus
 • Vahva me-henki
 • Keskittyminen tehtävään
 • Tiimin rooliin kuuluva itseohjautuvuus
 • Annetaan rakentava palautetta puolin ja toisin
 • Pelisäännöt sovittu ja niitä työstetään tarvittaessa
 • Osaamisen taso kasvaa
 • Sisäinen motivaatio. Ryhmän itse luomat tavoitteet ovat motivaation lähde.
 • Yhteisiin arvoihin sitoutuminen

Kirjoitin tästä blogissani Muutosjohtaminen ja sote . Onnistuuko tällaisen muutos työyhteisössä ja erityisesti sote muutos?

Tärkein tutkimusten tulos on: tiimin jäsenet kokevat itsensä arvostetuiksi, voimaatuneiksi ja oikeudenmukaisesti kohdelluiksi ja tiimeissä on todettu luottamusta, hyvää vuorovaikutusta ja innostusta.

 •  Sotetiimin työkirjasta voit lukea kaikkien askeleiden toimenpiteet prosessissa ja työkaluja oman tiimin kanssa työsketelyyn. Linkistä pääset videoon, jossa esittelen työkalujen käyttöä.
 • Saat muutokseen vaikuttavat tekijät siis käytännössä työlistaa, kun lataat täältä Sotetiimin työkirja.  Olen kirjassa kuvannut tiimityön näkökulmittamista eli olen yhdistänyt parhaat käytännöt tiimityön, ryhmän johtamisen ja kehittämiskulttuurin rakentamisesta sekä työkaluja kehittämistyöhön.

 

Sitoutumista ja motivaatiota ei voi pakottaa – jokainen tiimi tekee oman muutoksensa

Sitoutumista ei voi pakottaa silti sitoutuminen vaikuttaa merkittävästi tiimityön onnistumiseen. Ilman sitoutumista ei ole kehittämistä.

Meillä kaikilla on omat motivoitumisen lähteemme ja lähijohdon haaste on löytää kullekin työntekijälle oma kannustuskeinonsa. Ihmisten johtamisen taito on tärkeää.

Tai lue lisää tästä blogistani:  Väitöstyön tuloksia – Ryhmätahtojohtamisen tavoiteprosessi ja johtamisen kulmakivet

 

Kuvat: Ritva Ranta